Tierp Näs 3:6

Hus i Norduppland


Vy mot väg och LövstabuktenHus information

Vy från vägVardagsrumKökKökSovrum bottenvåningSovrum övervåningSovrum II övervåningEntre bottenvåningHall/rum övervåning